Geluk

Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden (wikipedia).

Bij de Fontein gaan we uit van 8 leefgebieden:

 

huisvesting

Financiën

Sociaal functioneren

Psychisch functioneren


zingeving

Lichamelijk functioneren

praktisch functioneren

dagbesteding


Als het niet goed gaat op 1 of meer van deze leefgebieden kan dit zorgen dat u zich niet prettig of ongelukkig voelt. Bij De Fontein kijken we verder en kunnen hierin voor u van betekenis zijn door de stevige samenwerking met andere partijen en instellingen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.