sociaal functioneren

  • Contacten met familie, kennissen, hulpverleners en medecliënten
  • Sociale vaardigheden
  • Houding en gedrag in de maatschappij (waarden, normen, wetgeving)
  • Intieme relaties
  • Seksualiteit
  • Conflicthandeling
  • Opvoeding kinderen