sociaal

Betrekking hebben op de maatschappij, op het welzijn daarvan (Dikke van Dale). Dit is de kern waar wij ons mee bezig houden. Welzijn voor de wijk en welzijn voor de mensen die daarin leven. Een groot stuk van ons welzijn wordt gevoed door Sociale contacten. Veel van onze activiteiten zijn daarop gericht. Zorgen dat we het samen regelen, zorgen dat we samen de dingen voor elkaar krijgen en zorgen dat we samen dingen doen.

 

Inmiddels hebben wij een behoorlijk groot netwerk opgebouwd met alle partijen in de wijk maar ook de mensen onderling. Veel contacten blijven bestaan ook buitenom De Fontein in de wijk. Dit zorgt ervoor dat mensen meer naar elkaar omkijken en ook samen weer dingen regelen en organiseren. Vereenzaming wordt hierdoor tegen gegaan.